Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Lê Trọng Hùng, hỏi về Hành lang trong thiết kế trường trung học (31/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Kiều Văn Nhất, hỏi về Giấy phép xây dựng (31/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đỗ Chiến Chinh, hỏi về Xin giấy phép xây dựng (31/08/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Đặng Thị Tuyền, hỏi về Thủ tục hồ sơ thay đổi Người điều hành Sàn giao dịch bất động sản (25/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Hồ Khánh Thiện, hỏi về Điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III (23/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đỗ Văn Hùng, hỏi về nhật ký an toàn lao động (17/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Hoàng Thoại, hỏi về cấp chứng chỉ hành nghề (15/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Văn Thịnh, hỏi về dự án NOXH tại số 324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 (15/08/2023)
Trả lời câu hỏi của Bà Vũ Thị Huế, hỏi về gói sửa chữa khi nào cần qua Sở Xây dựng phê duyệt (08/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Công Bằng, hỏi về mua sắm thường xuyên (08/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Anh Minh, về hướng dẫn điều kiện và giấy phép hoạt động đối với hoạt động lắp đặt và lắp dựng trang thiết bị, gian hàng trong tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (07/08/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Anh Tuấn, hỏi về Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu (31/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Thu, hỏi về Dự án Căn hộ Lavita Charm (19/07/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Trần Thị Mỹ Hằng, hỏi về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng công trình (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Kim Anh, hỏi về mua đất ở Xã Vĩnh Lộc A (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Trần Thị Anh Thoa, hỏi về Cấp phép xây dựng nhà có diện tích nhỏ (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Hồ Sỹ Tài, hỏi về áp dụng tiêu chuẩn thiết kế - BS EN 12056 vào dự án tại TP.HCM (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Mai Tuấn Văn, hỏi về Mốc định vị sai so với tọa độ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Quang Thịnh, hỏi về xin phép xây dựng, quy định cấp phép xây dựng cho thửa đất nở hậu L (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Minh Tuân, hỏi về xây mái che và tương bao quanh nhà (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Hoàng Nam, hỏi về xây dựng không thuộc trường hợp cấp phép xây dựng (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đinh Phương, hỏi về thủ tục thay mới mái nhà và nâng nóc (17/07/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Xuân Thái, hỏi về mất biên lai thanh tra xây dựng trong quá trình xây nhà (07/07/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Trà My, hỏi về Thông tư số 02/2023/TT-BXD (30/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Linh Bùi, hỏi về chủ nhiệm thiết kế (30/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Tấn Sang, hỏi về việc thực hiện thông báo tài khoản quỹ bảo trì tòa nhà cho Sở Xây dựng (26/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Quan Văn Tịnh, liên quan việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Phan Thanh Nhức, hỏi thông tin về nhà ở xã hội (13/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Ngọc Dung, hỏi về cây xanh trên đường phố (13/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Ngô Văn Sáng, hỏi về các chỉ số xây dựng của TP.HCM (13/06/2023)