Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Quốc Huy, hỏi quy định về nội dung quản lý chất lượng thi công (10/10/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Ánh, hỏi về Chỉ số giá xây dựng (22/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Huyền Trang, hỏi về việc công bố hợp quy lại khi cập nhật địa chỉ Công ty theo địa giới hành chính mới (17/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Đại Trí, hỏi về xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Công Thiện, hỏi về thủ tục hoàn công (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Tịnh Khải, hỏi khi nào chủ nhà được tự thiết kế nhà ở (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Đăng Phú, hỏi về việc hoàn công (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Trường Duy, hỏi về Phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ CP (07/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phương Lan, hỏi về Áp dụng theo sổ mới hay cũ (07/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Phương Trang, hỏi về số ngày trả kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước (24/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Hiếu, hỏi về ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng công trình (22/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Mai Xuân Toàn, hỏi về Chứng chỉ hành nghề thiết kế (18/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Đặng Thành Nhân, hỏi về Lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Hiếu, hỏi về chuyển công năng nhà ở sang công trình dịch vụ thương mại (nhà văn phòng) (18/08/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Thu Hiền, hỏi về Điều kiện được phép mở bán dự án căn hộ chung cư (15/08/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Mai, hỏi về quản lý, sử dụng nhà chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Thiên Bảo, hỏi về Quỹ bảo trì có được dùng cho mục đích khác nếu được Hội nghị nhà chung cư biểu quyết thông qua? (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Anh, hỏi về chủ đầu tư chây ì trong việc bảo trì, bảo hành chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Cảnh Chương, hỏi về Thủ tục xin phép xây dựng đối với công trình thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước (22/07/2022)
Trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, hỏi về trường hợp “Nhà vắng cộng đồng sở hữu” (08/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thu Hường, hỏi về làm mái tôn sân thượng (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Quý Đôn,  hỏi về diện tích xây dựng nhà ở riêng lẻ (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Đông, hỏi về cấp phép xây dựng nhà ở (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Bích Thủy, hỏi về quy định chừa đuôi đất ở TP.HCM (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Trần Thụy Hà Khanh, hỏi về số tầng tối đa cho nhà phố để xây mới (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Hồng Đức, hỏi về thông tin dự án KDC Hồng Lĩnh - Thị trấn Nhà Bè (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phương Thảo, hỏi về sửa chữa nhà ở (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Quốc Việt, hỏi về thay đổi vị trí giếng trời (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Sơn Khải, hỏi về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/06/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Hoàng Đăng Cường, hỏi về việc thẩm định giá đất Dự án khu thương mại dịch vụ và căn hộ  tại số 239 - 241 và 278 Hòa Bình của Công ty Nova Richstar (27/06/2022)