PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Kế hoạch khảo sát, phối hợp với 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức điều tra thu thập số liệu phục vụ công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 (16/04/2021)
Văn bản số 3607/SXD-PTN&TTBĐS ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Văn bản số 10633/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/9/2020 (09/04/2021)
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021-2022 theo Quyết định số 532/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ (05/04/2021)
Văn bản số 3608/SXD-PTN&TTBĐS ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Văn bản số 839/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/01/2021 (05/04/2021)
Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
Hội nghị “Tập huấn, hướng dẫn công tác thu thập số liệu và lập báo cáo phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030” (29/03/2021)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2020 (Từ tháng 11 đến tháng 12/2020) (25/01/2021)
Công văn số 15221/SXD-PTN&TTBĐS ngày 25/12/2020 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 366 căn hộ chung cư thuộc dự án Khu dân cư đa hợp tại lô S6-1, Khu A - Đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7 (25/12/2020)
Góp ý dự thảo báo cáo “Đề xuất cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam” (16/11/2020)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2020 (Từ tháng 8 đến tháng 10/2020) (23/10/2020)
Công văn số 10315/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/9/2020 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 158 căn nhà thấp tầng (đợt 5) thuộc các ô đất có ký hiệu từ C1÷C9, C11, C13÷C15, C18÷C19, C22, C26÷C27, C31÷C32, C34÷C40 của Khu C tại dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Quận 9 (08/09/2020)
Phát hành “Sổ tay hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (12/08/2020)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2020 (Từ tháng 4 đến tháng 7/2020) (04/08/2020)
Kế hoạch số 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố năm 2020 theo Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố (08/06/2020)
Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (21/04/2020)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (Tháng 12 năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020) (11/03/2020)
Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển và triển khai mô hình PPP nhà ở thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh" (16/12/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (tháng 11 năm 2019) (14/11/2019)
Thông báo của Sở Xây dựng về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà ở xã hội từ Phòng Quản lý nhà và công sở sang Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (11/11/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tươi lai năm 2019 (Từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019) (08/10/2019)
Xây dựng các cơ chế, giải pháp phát triển nhà ở để đảm bảo an sinh xã hội (20/09/2019)
Công văn số 10762/SXD-PTN&TTBĐS ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (28/08/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (29/07/2019)
Dự án phát triển nhà ở đã thực hiện thủ tục chấp nhận đầu tư (18/05/2019)
Danh mục các dự án đã được cho phép chuyển nhượng năm 2016 (18/05/2019)
Dự án phát triển nhà ở đã thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư (18/05/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2016 (18/05/2019)
Kết quả thực hiện công tác tháo dỡ và xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp của Sở Xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 (18/05/2019)
Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản (18/05/2019)
Chỉ thị của Thủ tướng về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản (18/05/2019)
TP.HCM đốc thúc xây 11.000 căn hộ tái định cư (17/05/2019)
Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020 (25/03/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (tháng 01 đến tháng 3 năm 2019) (25/03/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2018 (25/03/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2017 (25/03/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2016 (25/03/2019)
Danh sách các dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2015 (25/03/2019)
Chương trình nhà ở xã hội TPHCM: Cần nhiều cơ chế đột phá (11/02/2019)
Lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế điển hình chung cư nhà ở xã hội cao tầng năm 2017 (17/12/2018)
Thông báo của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 (01/11/2018)