PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030
Thứ sáu, 21/10/2022, 02:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 2971/QĐ-UBND

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1050
Tin đã đưa