PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022
Thứ tư, 26/01/2022, 03:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022.

Tải Quyết định số 4151/QĐ-UBND

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 4114
Tin đã đưa