Chuyên mục cải cách hành chính Sở Xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (12/01/2024)
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024 (11/01/2024)
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024 tại Sở Xây dựng (03/01/2024)
Quyết định số 5964/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (03/01/2024)
Thông báo số 20929/TB-SXD-VP ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (29/12/2023)
Lễ bàn giao Nền tảng Báo cáo Ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (Nền tảng FEDS) (22/12/2023)
Khảo sát ý kiến người dân về việc triển khai xây dựng Ứng dụng di động - Cổng giao tiếp thống nhất giữa công dân với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (Ứng dụng di động công dân) (14/12/2023)
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (12/12/2023)
Thông báo số 19026/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/12/2023 của Sở Xây dựng về việc phát hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử đối với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/12/2023)
Triển khai thực hiện Quyết định số 4790/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (20/11/2023)
Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện (02/11/2023)
Quyết định số 4790/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (25/10/2023)
Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 07/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (10/10/2023)
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Họp báo công bố thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng (29/09/2023)
Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (26/09/2023)
Về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (13/09/2023)
Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng (06/09/2023)
Ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (17/08/2023)
Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 4) (16/08/2023)
Hướng dẫn Quy trình quản lý - vận hành Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (09/08/2023)