Kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020

title Kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020
Thứ hai, 25/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1980