Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (26/09/2023)
Công văn số 11648/SXD-QLCLXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023 (14/08/2023)
Công văn số 11648/SXD-QLCLXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023 (02/08/2023)
Lễ trao thẻ giám định viên tư pháp (10/07/2023)
Công văn số 9562/SXD-QLCLXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc tăng cường triển khai thực hiện các công tác nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/07/2023)
Kế hoạch số 8659/KH-SXD-QLCLXD ngày 16/6/2023 của Sở Xây dựng về kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2023 (20/06/2023)
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/06/2023)
Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đoàn văn Ảnh, hỏi về cung cấp văn bản chứng nhận kết quả nghiệm thu nhà cao tầng (07/06/2023)
Công văn số 7059/SXD-QLCLCTXD ngày 19/5/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh (22/05/2023)
Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (16/05/2023)
Công văn số 6220/SXD-QLCLXD ngày 05/5/2023 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (08/05/2023)
Quyết định số 387/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 20/03/2023 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế thực hiện công tác giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng tại Sở Xây dựng (21/03/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Thân Trọng Cảnh, hỏi về sự phù hợp năng lực nhân sự đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án theo nội dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp (22/02/2023)
Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn TPHCM (14/02/2023)
Công văn số 1518/SXD-QLCLXD ngày 08/02/2023 của Sở Xây dựng v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công các công trình, dự án (09/02/2023)
Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/01/2023)
Công văn số 18216/SXD-QLCLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng V/v rà soát thông tin về các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trên địa bàn (27/12/2022)
Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình (12/12/2022)
Công văn số 14720/SXD-QLCLXD ngày 26/10/2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố (27/10/2022)