Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 4114/SXD-QLCLXD ngày 16/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn thành phố (16/04/2021)
Hướng dẫn mới về phân loại công trình xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (26/01/2021)
Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Công văn số 428/SXD-QLCLXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ trình thẩm định phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng (12/01/2021)
Công văn số 13263/SXD-QLCLXD ngày 18/11/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý kết cấu mái tôn, bồn nước lắp đặt ở các công trình dân dụng (18/11/2020)
Góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt phương án cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (30/10/2020)
Thông báo số 12385/TB-SXD-QLCLXD ngày 28/10/2020 của Sở Xây dựng về việc chủ động đối phó Bão số 9 (MOLAVE) (28/10/2020)
Công văn số 12180/SXD-QLCLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc về tăng cường quản lý kết cấu cổng, hàng rào tại các trường học (23/10/2020)
Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2020 (08/09/2020)
Kế hoạch số 9896/KH-SXD-QLCLXD ngày 28/8/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn Thành phố năm 2020 (28/08/2020)
Thông báo số 8582/TB-SXD-QLCLXD ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi công cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng công trình dân dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/07/2020)
Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn (17/07/2020)
Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp (10/07/2020)
Về rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về xây dựng khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn (17/06/2020)
Kế hoạch số 5862/KH-SXD-QLCLXD ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Phòng Quản lý đô thị thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2020 (04/06/2020)
Công văn số 5921/SXD-QLCLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố (02/06/2020)
Công văn số 5563/SXD-QLCLXD ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn  năm 2020 (27/05/2020)
Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (21/05/2020)
Dự thảo Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố (17/04/2020)
Công văn số 3173/SXD-QLCLXD ngày 27/3/2020 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Thông báo số 13185/TB-SXD-QLCLXD ngày 16/10/2019 của Sở Xây dựng (31/03/2020)