Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND quận, huyện và các Ban quản lý khu đô thị mới, KCN, KCX, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố năm 2015 (17/06/2015)
Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đối với xây dựng công trình ngầm và quản lý kết nối không gian ngầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2015)
Kế hoạch kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2015 (16/03/2015)
Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 (15/03/2015)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 (03/03/2015)
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (07/01/2015)
Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc (15/12/2014)
Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng (22/10/2014)
Mời tham dự cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng công trình tại các chung cư tái định cư, nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (20/10/2014)
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về "Nứt và kiểm định vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép công trình xây dựng" (20/10/2014)
Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (09/10/2014)
Thông báo về khảo sát công tác quản lý, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (Mẫu phiếu khảo sát theo công văn số 1365/SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 05/03/2013) (09/10/2014)
Hướng dẫn số 5661/HD-SXD-QLCLXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 Về Quản lý chất lượng công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/07/2014)
An toàn điện trên công trường xây dựng, các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong thi công xây dựng (08/06/2014)
Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (08/06/2014)
Hội thảo Sáng chế công nghệ sàn ô cờ ACH tiết kiệm chi phí xây dựng. (29/09/2013)
Phổ biến nội dung Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của bộ Xây dựng về Giải thưởng công trình chất lượng cao, Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng (24/09/2013)
Những thay đổi trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ (29/08/2013)
Thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động ở doanh nghiệp và trên công trường xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (29/08/2013)
Thực hiện nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (23/06/2013)