Quản lý nhà và công sở

Công văn số 3662/SXD-QLN&CS ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (21/03/2023)
Công văn số 3067/SXD-QLN&CS ngày 07/03/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (đợt 18) (08/03/2023)
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (06/03/2023)
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (28/02/2023)
Bệnh viện Nhân dân 115 khánh thành Khu điều trị kỹ thuật cao (16/02/2023)
Công văn số 1468/SXD-QLN&CS ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (đợt 17) (10/02/2023)
Công văn số 1467/SXD-QLN&CS ngày 07/02/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (10/02/2023)
Công văn số 393/SXD-QLN&CS ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (09/01/2023)
Công văn số 392/SXD-QLN&CS ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home , thành phố Thủ Đức (Đợt 16) (09/01/2023)
Công văn số 391/SXD-QLN&CS ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng vv kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (09/01/2023)
Quyết định số 2495/QĐ-SXD-QLN&CS ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Quyết định số 638/QĐ-SXD-QLN&CS ngày 8/5/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về việc phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước tại Khối nhà A và B chung cư số 35 đường Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân (30/12/2022)
Công văn số 8957/CNBC-ĐKCGCN ngày 20/12/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam (26/12/2022)
Công văn số 8957/CNBC-ĐKCGCN ngày 20/12/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Huyện Bình Chánh về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam (23/12/2022)
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/12/2022)
Công văn số 17441/SXD-QLN&CS ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (15/12/2022)
Công văn số 17440/SXD-QLN&CS ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (15/12/2022)
Công văn số 16776/SXD-QLN&CS ngày 30/11/2022 về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (01/12/2022)
Công văn số 16775/SXD-QLN&CS ngày 30/11/2022 về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (01/12/2022)
Công văn số 16324/SXD-QLN&CS ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (23/11/2022)
Công văn số 15888/SXD-QLN&CS ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu căn hộ chung cư cao tầng Natural Poem, phường An Lạc, quận Bình Tân (đợt 09) (16/11/2022)