Quản lý nhà và công sở

Công văn số 14591/SXD-QLN&CS ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home (22/09/2023)
Công văn số 14590/SXD-QLN&CS ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (22/09/2023)
Công văn số 14114/SXD-QLN&CS ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (16/09/2023)
Công văn số 13954/SXD-QLN&CS ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê Nhà lưu trú công nhân nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Đợt 3) (13/09/2023)
Thông báo số 13566/TB-SXD-VP ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng (06/09/2023)
Công văn số 13415/SXD-QLN&CS ngày 31/8/2023 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (31/08/2023)
Quyết định số 351/QĐ-CTHADS ngày 25/8/2023 của Cục Thi hành án Dân sự TP.Hồ Chí Minh về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản (Công ty UPEXIM) (28/08/2023)
Công văn số 12499/SXD-QLN&CS ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (17/08/2023)
Công văn số 12497/SXD-QLN&CS ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home (17/08/2023)
Công văn số 11956/SXD-QLN&CS ngày 07/8/2023 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (08/08/2023)
Công văn số 11367/SXD-QLN&CS ngày 27/7/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home (31/07/2023)
Thông tin về bán và cho thuê nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM (27/07/2023)
Công văn số 11089/SXD-QLN&CS ngày 24/7/2023 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê tại dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuê, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phốThủ Đức (Đợt 2) (25/07/2023)
Công văn số 10534/SXD-QLN&CS ngày 13/7/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (14/07/2023)
Công văn số 10138/SXD-QLN&CS ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (10/07/2023)
Công văn số 9757/SXD-QLN&CS ngày 03/7/2023 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home (04/07/2023)
Công văn số 9461/SXD-QLN&CS ngày 28/6/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (29/06/2023)
Công văn số 8986/SXD-QLN&CS ngày 22/6/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 (23/06/2023)
Công văn số 8311/SXD-QLN&CS ngày 12/06/2023 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (13/06/2023)
Công văn số 7924/SXD-QLN&CS ngày 05/06/2023 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (06/06/2023)