Quản lý nhà và công sở

Quyết định số 2495/QĐ-SXD-QLN&CS ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Quyết định số 638/QĐ-SXD-QLN&CS ngày 8/5/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về việc phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước tại Khối nhà A và B chung cư số 35 đường Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân (30/12/2022)
Công văn số 8957/CNBC-ĐKCGCN ngày 20/12/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam (26/12/2022)
Công văn số 8957/CNBC-ĐKCGCN ngày 20/12/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Huyện Bình Chánh về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam (23/12/2022)
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/12/2022)
Công văn số 17441/SXD-QLN&CS ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (15/12/2022)
Công văn số 17440/SXD-QLN&CS ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (15/12/2022)
Công văn số 16776/SXD-QLN&CS ngày 30/11/2022 về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (01/12/2022)
Công văn số 16775/SXD-QLN&CS ngày 30/11/2022 về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, TP. Thủ Đức do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư (01/12/2022)
Công văn số 16324/SXD-QLN&CS ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (23/11/2022)
Công văn số 15888/SXD-QLN&CS ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu căn hộ chung cư cao tầng Natural Poem, phường An Lạc, quận Bình Tân (đợt 09) (16/11/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Võ Nguyên Quốc liên quan đến nội dung mua nhà thuộc sở hữu nhà nước (10/11/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Thành, hỏi có thể ứng cử nhiều người vào Ban quản trị nhà chung cư hay không? (10/11/2022)
Công văn số 4021/CNQ5 ngày 21/10/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về giấy chứng nhận bị mất đối với căn hộ số 220/14 lầu 2 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (28/10/2022)
Công văn số 402/CNQ5 ngày 21/10/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Quận 5 v/v thông báo về giấy chứng nhận bị mất (26/10/2022)
Công văn số 3946/VPĐK-CNQ5 ngày 19/10/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Quận 5 về việc thông báo về giấy chứng nhận bị mất liên quan nhà 55 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5 (26/10/2022)
Công văn số 3340/CNQ5 ngày 21/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 0288/2004 ngày 19/5/2004 do UBND TP.HCM cấp bị mất (26/09/2022)
Công văn số 3364/CNQ5 ngày 21/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận bị mất (26/09/2022)
Thông báo số 2600/TB-CNQ10 ngày 05/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo ngành; cập nhật; chỉnh lý hồ sơ địa chính tháng 8 năm 2022 (12/09/2022)
Công văn số 2917/CNQ5 ngày 18/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về hủy Giấy chứng nhận theo bản án số 345/2021/DS-ST ngày 19/11/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM (24/08/2022)
Công văn số 2896/CNQ5 ngày 17/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 010360 ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp bị mất (24/08/2022)