Quản lý nhà và công sở

Sở Xây dựng triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/10/2016)
Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Jamona Aparment Quận 7 (đợt 1) do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) làm chủ đầu tư (26/09/2016)
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị lần 2 về triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (08/08/2016)
Danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua căn hộ nhà ở xã hội (đợt 1) tại dự án 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân (20/07/2016)
Danh sách 371 khách hàng ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án HQC Plaza đợt 4 (06/07/2016)
Thông tin bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (11/3/2016 - 24/5/2016) (25/05/2016)
Những điểm mới của Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (19/05/2016)
Triển khai thực hiện áp dụng bảng giá đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (19/05/2016)
Quy trình Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo cơ chế một cửa tại Sở Xây dựng (05/04/2016)
Hội nghị triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (27/03/2016)
Những quy định mới về quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (23/02/2016)
Công khai thông tin danh sách đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (05/01/2016)
Sở Xây dựng trả lời các câu hỏi về bán nhà ở sở hữu Nhà nước, bố trí nhà ở xã hội và hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở trong năm 2015 (05/01/2016)
Sơ bộ về kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, công tác bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quá trình bàn giao, vận hành nhà chung cư (20/09/2015)
Công tác quản lý nhà và công sở (03/08/2015)
Kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2015)
Những nội dung cần hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (03/08/2015)
Thực trạng và giải pháp về công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2015)
Công tác quản lý nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (20/07/2015)
Những nội dung cần hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (18/06/2015)