Quản lý nhà và công sở

Công khai thông tin danh sách đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (05/01/2016)
Sở Xây dựng trả lời các câu hỏi về bán nhà ở sở hữu Nhà nước, bố trí nhà ở xã hội và hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở trong năm 2015 (05/01/2016)
Sơ bộ về kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, công tác bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quá trình bàn giao, vận hành nhà chung cư (20/09/2015)
Công tác quản lý nhà và công sở (03/08/2015)
Kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2015)
Những nội dung cần hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (03/08/2015)
Thực trạng và giải pháp về công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2015)
Công tác quản lý nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp (20/07/2015)
Những nội dung cần hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở năm 2014 (18/06/2015)
Thông báo về tổ chức Hội thảo về “Công tác quản lý Nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (10/06/2015)
Bàn giao 109 căn nhà ở xã hội Khu chung cư The Useful Apartment (20/04/2015)
Dự thảo Nghị quyết Quy định diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh (20/03/2015)
Thông báo về kết quả xét duyệt hồ sơ cho thuê, thuê mua và tổ chức bốc thăm, chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (09/02/2015)
Sở Xây dựng triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 tại 04 dự án trên địa bàn quận 6, 8, Gò Vấp và Tân Bình. (22/12/2014)
Thông báo V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/11/2014)
Gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (29/10/2014)
Thông báo về tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 34/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố (24/09/2014)
Tổng kết công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (1994-2014) (08/06/2014)
Một số quy định về đối tượng, điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (29/09/2013)
Trường Trung cấp Xây dựng khai giảng lớp "Quản lý vận hành nhà chung cư" (06/08/2013)