Quản lý nhà và công sở

Danh sách các trường hợp đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng 1 mua nhà ở xã hội tại chung cư số 157/R8 đường Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (16/04/2013)
Thông báo về tổ chức Hội thảo về “Công tác quản lý Nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (23/08/2012)
Quy trình Giải quyết hồ sơ nghiệp vụ tại Phòng Quản lý nhà và công sở (22/08/2012)
Một số nội dung chính của quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố (30/07/2012)
Thực trạng và giải pháp ổn định trật tự số nhà tại thành phố Hồ Chí Minh (30/07/2012)
Những quy định về bố trí, quản lý, sử dụng nhà ở công vụ (11/06/2012)
Cấp giấy chủ quyền 17.000 trường hợp phân lô hộ lẻ (06/06/2012)
Miễn lệ phí trước bạ với nhà ở, đất ở cho một số đối tượng (29/05/2012)
Giấy chủ quyền nhà đất: TP.HCM phạt chủ đầu tư không làm thủ tục cho dân (25/05/2012)
Diện tích làm việc của cán bộ cấp xã tối đa từ 10 - 15 m2/người (23/05/2012)
Thông tư: Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (08/01/2012)
Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thành phố tổ chức bốc thăm căn hộ (11/06/2011)