Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Kế hoạch số 9896/KH-SXD-QLCLXD ngày 28/8/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn Thành phố năm 2020 (28/08/2020)
Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020: Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (14/08/2020)
Công văn số 8898/SXD-TT ngày 06/8/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (07/08/2020)
Công văn số 8720/SXD-TT ngày 03/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (06/08/2020)
Kế hoạch số 8793/KH-SXD-TĐDA ngày 04/8/2020 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”  (04/08/2020)
Công văn số 8668/SXD-VP ngày 31/7/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Xây dựng (31/07/2020)
Kế hoạch số 8614/KH-SXD-HTKT ngày 30/7/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý, duy tu và phát triển công viên, cây xanh trên địa bàn các quận, huyện (30/07/2020)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (29/07/2020)
Về biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư (27/07/2020)
Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu năm 2020 (16/07/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT