Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (31/03/2020)
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ: Quy định về công tác văn thư (24/03/2020)
Công văn số 2838/SXD-QLN&CS ngày 19/3/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phòng chống dịch do virus Corona (nCoV) gây ra tại nhà chung cư (19/03/2020)
Công văn số 2671/SXD-VP ngày 16/3/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra (16/03/2020)
Quyết định số 552/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 (28/02/2020)
Kế hoạch xây dựng Thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025 (27/02/2020)
Kế hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở Xây dựng năm 2020 (19/02/2020)
Công văn số 1552/SXD-VP ngày 14/2/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra (14/02/2020)
Công văn số 1514/SXD-QLN&CS ngày 13/2/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phòng chống dịch do virus nCoV gây ra tại nhà chung cư (13/02/2020)
Quyết định số 328/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (10/02/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT