Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Quyết định số 161/QĐ-TTTP-VP ngày 04/9/2021 của Thanh tra TP.HCM về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/09/2021)
Quyết định số 1192/QĐ-SXD-TCCB ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (07/09/2021)
Kế hoạch số 2965/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND TP.HCM về kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn TP.HCM (06/09/2021)
Kế hoạch số 8750/KH-SXD-VP ngày 31/8/2021 của Sở Xây dựng về phòng, chống dịch covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 của Sở Xây dựng (06/09/2021)
Công văn số 2925/UBND-ĐT ngày 29/8/2021 của UBND TPHCM về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (01/09/2021)
Công văn số 2903/UBND-VX ngày 27/8/2021 của UBND TP.HCM về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (01/09/2021)
Công văn số 2696/UBND-VX ngày 12/8/2021 của UBND TP.HCM về việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (17/08/2021)
Công văn số 2702/UBND-VX ngày 13/8/2021 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu cảng, biên giới biển TP.HCM (17/08/2021)
Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (15/08/2021)
Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP.HCM về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (30/07/2021)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT