Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Kế hoạch số 4026/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/09/2023)
Kế hoạch số 13596/KH-SXD-TCCB ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về tuyên truyền điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 tại Sở Xây dựng (05/09/2023)
Kế hoạch số 13596/KH-SXD-TCCB ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng về tuyên truyền điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025 tại Sở Xây dựng (05/09/2023)
Công văn số 2411/UBND-VX ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng (09/06/2023)
Tăng cường truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố (24/05/2023)
Công văn số 1218/UBND-VX ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (10/04/2023)
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (Kế hoạch số 4377/KH-SXD-VP ngày 30/03/2023 của Sở Xây dựng) (30/03/2023)
Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01/7/2016 (29/03/2023)
Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15/03/2023)
Công văn số 1588/VP-VX ngày 02/03/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người (07/03/2023)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Quý Tuấn, hỏi về việc thi công sửa chữa, cải tạo đối với căn hộ chung cư (22/11/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Võ Nguyên Quốc liên quan đến nội dung mua nhà thuộc sở hữu nhà nước (10/11/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Thành, hỏi có thể ứng cử nhiều người vào Ban quản trị nhà chung cư hay không? (10/11/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Kiều Thư, hỏi về nhà ở xã hội (09/11/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Đoàn Thùy Nhung, hỏi về dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Tân Thuận Tây (09/11/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Mạnh Huy, hỏi về việc “Mỗi thành viên của liên danh nhà thầu phải cử chỉ huy trưởng công trường và nhân sự trong hồ sơ dự thầu phù hợp với phần công việc trong gói thầu” (31/10/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Quốc Huy, hỏi quy định về nội dung quản lý chất lượng thi công (10/10/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Ánh, hỏi về Chỉ số giá xây dựng (22/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Huyền Trang, hỏi về việc công bố hợp quy lại khi cập nhật địa chỉ Công ty theo địa giới hành chính mới (17/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Đại Trí, hỏi về xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (14/09/2022)

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT