Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

title Phổ biến chế độ - chính sách

Công văn số 10288/SXD-PC ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc truyền thông giới thiệu tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư
Thứ năm, 11/08/2022, 05:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 5846/SKHĐT-DNKTTT&TN ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về truyền thông giới thiệu tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thông tin đến Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng thành phố, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng thành phố, Hiệp hội Bất động sản thành phố (tổ chức Hội) về địa chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn viên; địa chỉ đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên; đồng thời đề nghị tổ chức Hội, phổ biến nội dung trên đến hội viên của hội để biết và tham gia hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn (nếu có).

1. Địa chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn viên; đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư

Cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu truy cập vào Trang thông tin tiện tử www.business.gov.vn/tu-van-vien để được hỗ trợ hoặc đăng ký tham gia.

2. Đối tượng được hỗ trợ tư vấn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kính chuyển các tổ chức Hội biết và thực hiện.

Đính kèm Công văn số 10288/SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 106

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/04/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (07/03/2023)
Công văn số 757/STP-PBGDPL ngày 27/02/2023 của Sở Tư pháp về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/03/2023)
Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động (20/05/2022)
Công văn số 5338/SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố (19/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư (28/04/2022)
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 11/3/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (12/03/2022)
Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (04/03/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN