Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

title Phổ biến chế độ - chính sách

Phổ biến một số quy định pháp luật mới cho đoàn viên năm 2020
Thứ ba, 10/11/2020, 09:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm chào mừng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” năm 2020, ngày 05/11/2020, Ban Chấp hành Đoàn Sở đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định pháp luật mới cho đoàn viên năm 2020.

 

 

Hội nghị với mục đích đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên thuộc Sở trong việc tìm hiểu, học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến và tổ chức thảo luận các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Luật Thanh niên năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan; do Thạc sĩ Nguyễn Trần Anh Vũ - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đoàn Sở trình bày.

 

 

Chuyên đề 2: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan; do Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ trình bày.

 

 

Chuyên đề 3: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan; do Kỹ sư Tống Đức Tiến – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cấp phép xây dựng trình bày.

 

 

Qua các ý kiến thảo luận sôi nổi và làm nổi bật một số vấn đề quan tâm, cuối chương trình, toàn thể các bạn đoàn viên đã làm bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập tại Hội nghị.

 

 

 

Nguyễn Minh Thái

Số lượng lượt xem: 1128

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/04/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (07/03/2023)
Công văn số 757/STP-PBGDPL ngày 27/02/2023 của Sở Tư pháp về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/03/2023)
Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động (20/05/2022)
Công văn số 5338/SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố (19/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư (28/04/2022)
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 11/3/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (12/03/2022)
Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (04/03/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN