Thông tin tuyên truyền

PHỔ BIẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Quyết định số 1592/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của Sở Y tế về thành lập Tổ chuyên gia công tác đặc biệt hỗ trợ hoạt động Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 của Sở Y tế (02/02/2023)
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (31/01/2023)
Công văn số 10288/SXD-PC ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc truyền thông giới thiệu tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư (11/08/2022)
Kế hoạch số 3045/KH-BCĐ138/TP ngày 11/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138/TP về triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2022 trên địa bàn Thành phố (29/07/2022)
Công văn số 291/BTĐKT-TCHC ngày 14/07/2022 của Ban Thi đua -Khen thưởng v/v triển khai,thực hiện các nội dung Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023 (20/07/2022)
Kế hoạch số 1270/KH-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Truyền thông chủ đề và chương trình công tác năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/05/2022)
TP.HCM: Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa (24/05/2022)
Quyết định số 663/QĐ-SXD-VP ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Nội quy Cứu nạn, cứu hộ (19/05/2022)
Công văn số 7963/SYT-NVY ngày 28/10/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý F0 tại cộng đồng (29/10/2021)
Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (25/09/2021)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (17/01/2020)
Quyết định số 1590/QĐ-SXD-QLCLXD về ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (17/01/2020)
Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 (23/10/2019)
Văn bản số 12935/SXD-KTXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (10/10/2019)
Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 5 tháng 3 năm 2015 về việc tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (01/07/2019)
Trả lời về việc xin treo banner ở các tuyến đường (21/05/2019)
Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố (10/05/2019)
Thông báo số 5008/TB-SXD-VLXD ngày 2 tháng 5 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (02/05/2019)
Thông báo số 4221/TB-SXD-VP ngày 13/4/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc (01/05/2019)
Văn bản số 2688/SXD-QLN&CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc phát hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố (13/03/2019)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN