Thanh tra Sở

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết cấp Thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (07/07/2023)
Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 (06/07/2023)
Công văn số 1781/SXD-TT ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 01/UBND-TCD ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác tiếp công dân của các phòng, ban thuộc Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và thành phố Thủ Đức (16/02/2023)
Lễ trao tặng Giấy khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân (06/02/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Lê Phương Bảo Ngọc, hỏi về Căn hộ kém chất lượng, bàn giao hư hỏng chậm trễ sửa chữa (15/12/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Trường Duy, hỏi về Phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ CP (07/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phương Lan, hỏi về Áp dụng theo sổ mới hay cũ (07/09/2022)
Công văn số 6133/SXD-TT ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về việc  triển khai thực hiện Công văn số 1289/UBND-ĐT ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố (02/06/2022)
Sở Xây dựng tặng giấy khen cho ông Nguyễn  Gia Đông - Thanh tra viên Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Tân - Thanh tra Sở Xây dựng đã có thành tích xuất sắc trong công tác trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội (16/05/2022)
Công văn số 11671/SXD-TT ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố (25/11/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Hoàng, hỏi về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND về phòng chống Covid-19 của Ủy ban nhân dân TP.HCM (29/07/2021)
Công văn số 8079/SXD-TT ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng (26/07/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Lưu Gia Có, hỏi về nộp hồ sơ thông báo khởi công nhà ở riêng lẻ (20/07/2021)
Công văn số 7814/SXD-TT ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (14/07/2021)
Công văn số 7662/SXD-TT ngày 09/7/2021 của Sở Xây dựng về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (09/07/2021)
Công văn số 6740/SXD-TT ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (21/06/2021)
Công văn số 6666/SXD-TT ngày 17/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (17/06/2021)
Công văn số 6101/SXD-TT ngày 04/6/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/06/2021)
Công văn số 5614/SXD-TT ngày 26/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/05/2021)
Công văn số 5005/SXD-TT ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/05/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Công văn số 1873/SXD-TT ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng TPHCM  về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (05/02/2021)
Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (07/12/2020)
Phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành Thanh tra (18/09/2020)