Thanh tra Sở

Lễ công bố trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/08/2016)
Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (04/05/2016)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh: 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (24/02/2016)
Hội thao lực lượng Thanh tra ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lần II – năm 2015 (17/12/2015)
Công khai Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng (21/11/2015)
Công tác kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật (02/08/2015)
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng (02/08/2015)
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (02/08/2015)
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2015 (18/06/2015)
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2015x (17/06/2015)
Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố (23/04/2015)
Triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội … đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố (23/04/2015)
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/04/2015)
Báo cáo diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2014 (từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014) ( (15/01/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (01/12/2014)
Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy... đối với các Đội thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố (23/04/2014)
Thành phố hồ Chí Minh thực hiện Nghị Định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng (27/01/2014)
Triển khai Đề án kiện toàn tổ chức Thanh tra xây dựng (24/06/2013)
Tổng kết 6 năm thực hiện Quyết định 87/2007/QĐ-CP ngày 18/6/2007 của Chính phủ về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng (24/06/2013)
Truyền thống ngành thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2012) (26/12/2012)
Sở Xây dựng tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (28/11/2012)
Triển khai mô hình "Khu phố không vi phạm trật tự xây dựng" (08/11/2012)
Khiếu nại về đất đai trước ngày 1-7-2011: được khởi kiện đến hết ngày 1-7-2012. (09/06/2012)
Cấm TTXD lập biên bản lấn chiếm lòng lề đường (27/04/2012)
Vụ đất công viên thành 58 nền biệt thự: Sở Xây dựng đề nghị quận 2 làm rõ (27/04/2012)