Thông tin bổ nhiệm

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (30/11/2020)
Công văn số 13672/SXD-PTN&TTBĐS ngày 26/11/2020 của Sở Xây dựng về việc huy động vốn theo hình thức hợp tác kinh doanh của dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (26/11/2020)
Công văn số 13671/SXD-PTN&TTBĐS ngày 26/11/2020 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.418 căn hộ chung cư khối 3, 4, 6 thuộc dự án Khu dân cư La Casa, phường Phú Thuận, Quận 7 (26/11/2020)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020) (25/11/2020)
Công văn số 13485/SXD-VLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (23/11/2020)
Thông báo số 13228/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 17/11/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/11/2020)
Thông báo số 13137/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/11/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2020)
Quyết định số 1959/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/11/2020 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/11/2020)
Quyết định số 1952/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2020 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/11/2020)
Quyết định số 1951/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/11/2020)
Quyết định số 1950/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/11/2020)
Quyết định số 1945/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/11/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/11/2020)
Quyết định số 1944/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/11/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 47, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (16/11/2020)
Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 14 năm 2020 (Ngày 27/11/2020) (23/11/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 48, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) (24/11/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ X/2020 và thi lại kỳ IX/2020 (23/11/2020)
Về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (19/11/2020)
Thông báo số 13267/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 18/11/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/11/2020)
Công văn số 13263/SXD-QLCLXD ngày 18/11/2020 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý kết cấu mái tôn, bồn nước lắp đặt ở các công trình dân dụng (18/11/2020)