Thông tin bổ nhiệm

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 6, từ ngày 05/02/2024 đến ngày 07/02/2024 (06/02/2024)
Thông báo số 1121/TB-SXD-TTQLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 03 năm 2024 (20/02/2024)
Công văn số 1155/SXD-VLXD ngày 05/02/2024 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (06/02/2024)
Công văn số 1154/SXD-VLXD ngày 05/02/2024 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (06/02/2024)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 255, 256, 257, 258, 259, 260/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/02/2024 của Sở Xây dựng) (20/02/2024)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 253, 254/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/02/2024 của Sở Xây dựng) (20/02/2024)
Quyết định số 249/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2024 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/02/2024)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/02/2024 của Sở Xây dựng) (07/02/2024)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 223, 224/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/02/2024 của Sở Xây dựng) (07/02/2024)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Các Quyết định số 213, 214/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng) (07/02/2024)
Quyết định số 212/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (07/02/2024)
Công văn số 18876/SXD-QLN&CS ngày 04/12/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu nhà ở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (Đợt 40) (04/12/2023)
Công văn số 20714/SXD-QLN&CS ngày 28/12/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê, mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home (Đợt 29 và bổ sung hồ sơ) (05/01/2024)
Công văn số 222/SXD-QLN&CS ngày 09/01/2024 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu căn hộ chung cư cao tầng Natural Poem (Đợt 18) (09/01/2024)
Công văn số 840/SXD-QLN&CS ngày 26/01/2024 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại Dự án khu căn hộ chung cư cao tầng Natural Poem (Đợt 18) (26/01/2024)
Công văn số 921/SXD-QLN&CS ngày 29/01/2024 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê Nhà lưu trú công nhân nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Đợt 7) (29/01/2024)
Quyết định số 211/QĐ-SXD-HTKT ngày 30/01/2024 của Sở Xây dựng về giao quản lý hệ thống thoát nước và công viên, mảng xanh, cây xanh cho Ủy ban nhân dân Quận 11 (30/01/2024)
Công văn số 193/SXD-QLN&CS ngày 08/01/2024 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8 do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư (nộp ngày 19/12/2023) (08/01/2024)
Công văn số 1113/SXD-QLN&CS ngày 02/02/2024 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê Nhà lưu trú công nhân nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Đợt 8) (05/02/2024)
Công văn số 280/SXD-PC ngày 10/01/2024 của Sở Xây dựng v/v triển khai Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (12/01/2024)