Thông tin chung

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (14/09/2021)
Quyết định số 1192/QĐ-SXD-TCCB ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (07/09/2021)
Công văn số 8079/SXD-TT ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng (26/07/2021)
Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (15/08/2021)
Công văn số 8876/SXD-VP ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2994/UBND-KT ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (13/09/2021)
Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng (10/09/2021)
Công văn số 2994/UBND-ĐT ngày 07/9/2021 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (09/09/2021)
Công văn số 8080/SXD-VP ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố (26/07/2021)
Công văn số 8151/SXD-TCCB ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND Thành phố (29/07/2021)
Công văn số 2696/UBND-VX ngày 12/8/2021 của UBND TP.HCM về việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (17/08/2021)
Công văn số 2702/UBND-VX ngày 13/8/2021 của UBND TP.HCM về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu cảng, biên giới biển TP.HCM (17/08/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Nhân, hỏi về điều kiện và tiêu chuẩn để có thể trở thành Thanh tra Sở Xây dựng (27/08/2021)
Công văn số 2925/UBND-ĐT ngày 29/8/2021 của UBND TPHCM về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (01/09/2021)
Công văn số 2903/UBND-VX ngày 27/8/2021 của UBND TP.HCM về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (01/09/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Quang Dũng, hỏi về Chủ nhiệm thiết kế xây dựng (18/08/2021)
Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP.HCM về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (30/07/2021)
Trả lời câu hỏi của bà Sokh Syl Myl liên quan đến Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở (11/08/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Công Sáu, hỏi về kính xây dựng nhập khẩu (29/07/2021)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Vinh Sinh, hỏi về thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự toán và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán (06/08/2021)