Thông tin chung

Trả lời câu hỏi của bà Phạm Ánh, hỏi về Chỉ số giá xây dựng (22/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Tịnh Khải, hỏi khi nào chủ nhà được tự thiết kế nhà ở (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Đăng Phú, hỏi về việc hoàn công (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Công Thiện, hỏi về thủ tục hoàn công (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Đại Trí, hỏi về xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (14/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Huyền Trang, hỏi về việc công bố hợp quy lại khi cập nhật địa chỉ Công ty theo địa giới hành chính mới (17/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phương Lan, hỏi về Áp dụng theo sổ mới hay cũ (07/09/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Trường Duy, hỏi về Phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ CP (07/09/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Phương Trang, hỏi về số ngày trả kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước (24/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Hiếu, hỏi về ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng công trình (22/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Mai Xuân Toàn, hỏi về Chứng chỉ hành nghề thiết kế (18/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Đặng Thành Nhân, hỏi về Lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Hiếu, hỏi về chuyển công năng nhà ở sang công trình dịch vụ thương mại (nhà văn phòng) (18/08/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Thu Hiền, hỏi về Điều kiện được phép mở bán dự án căn hộ chung cư (15/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Anh, hỏi về chủ đầu tư chây ì trong việc bảo trì, bảo hành chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Thiên Bảo, hỏi về Quỹ bảo trì có được dùng cho mục đích khác nếu được Hội nghị nhà chung cư biểu quyết thông qua? (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Mai, hỏi về quản lý, sử dụng nhà chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Cảnh Chương, hỏi về Thủ tục xin phép xây dựng đối với công trình thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước (22/07/2022)
Thông báo về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ (21/07/2022)
Công văn số 2397/UBND-VX ngày 14/07/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM (20/07/2022)