TIn tức - sự kiện

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 27/9/2023 (29/09/2023)
Quyết định số 1994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1993/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1991/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1986/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1985/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1983/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1982/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1981/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1980/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (28/09/2023)
Quyết định số 1979/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (28/09/2023)
Quyết định số 1977/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 1885/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1976/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1975/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1974/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/09/2023)
Quyết định số 1973/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (28/09/2023)
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/09/2023)
Thông báo số 774/TB-CĐKTXD ngày 26/9/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IX/2023) (27/09/2023)
Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (26/09/2023)