TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 06:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 359
Tin đã đưa