TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 14-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 179
Tin đã đưa