TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức (Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 17-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 200
Tin đã đưa