TUYÊN TRUYỀN, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết về Lãnh đạo xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 16-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 229
Tin đã đưa