Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021)

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021) Phòng Vật...

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/72021 của Quốc hội khóa XV

Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết số...

Hoạt động Hội Cựu chiến binh năm 2021

Tháng 11/2020 – 11/2021 1. Tham dự hội nghị tập huấn kinh nghiệm xử lý tình huống chính trị do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tổ chức (03 đ/c). ...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đính kèm file: Thông...

Công văn số 8904/SXD-PTN&TTBĐS ngày 15/9/2021 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại - Văn phòng tại phường An Phú, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ)

Ngày 15/9/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 8904/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại...

Công văn số 8944/SXD-VP ngày 17/9/2021 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.074 căn hộ chung cư khối A, khối B thuộc dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở, diện tích 31.005,4m2 tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

Ngày 17/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 8944/SXD-VP về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.074 căn hộ chung cư khối A, khối B thuộc dự án Khu trung tâm thương...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày 13/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 8885/KH-SXD-TCCB về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và...

Quyết định số 1192/QĐ-SXD-TCCB ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1192/QĐ-SXD-TCCB về việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm file: Quyết...

Thông báo số 399/TB-TCXD-NCKH&HTDN ngày 18/6/2021 của Trường Trung cấp Xây dựng về việc tạm dừng tổ chức thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2021 và kỳ V/2021

Trường Trung cấp Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch kiến thức môi giới bất động sản tháng 6/2021, như sau: 1. Tiếp tục tạm dừng việc tổ chức thi sát...

Kế hoạch số 6700/KH-SXD- TTXTTM&ĐT ngày 18/6/2021 của Sở Xây dựng và Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”

Ngày 18/6/2021, Sở Xây dựng và Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư ban hành Kế hoạch số 6700/KH-SXD- TTXTTM&ĐT về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh...

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021

Ngày 12/7/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 7701/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021 Đính kèm...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ

​​​​​​ 1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 2. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết: STT ...

Công văn số 8079/SXD-TT ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng

Ngày 26/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 8079/SXD-TT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng. Đính kèm file: Công văn số...

Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 15/8/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 2718/UBND-VX về tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 36, từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Công văn số 8876/SXD-VP ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2994/UBND-KT ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 10/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 8876/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Công văn số 2994/UBND-KT ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đính kèm...

Công văn số 8866/SXD-QLCLXD ngày 10/9/2021 của Sở Xây dựng về việc phổ biến Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng  

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số ...