Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đăng ký tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Chủ nhật, 11/03/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 411/UBND-ĐTMT ngày 02/02/2012 về kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng dự kiến tổ chức tập huấn cho Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Ủy ban nhân dân các phường - xã về công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn để triển khai công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng đến từng quận – huyện, phường - xã một cách đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật về lĩnh vực Vật liệu xây dựng và các nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (quản lý về tài nguyên và môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng…).

Đối tượng tập huấn là Lãnh đạo các phòng ban và cán bộ chuyên trách được phân công quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng của Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã; Các đơn vị khác thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan đến quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng có nhu cầu tham dự (Đội Quản lý thị trường, Thanh tra xây dựng quận - huyện).

 

Số lượng lượt xem: 198
Tin đã đưa