Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đăng ký tham dự hội nghị tại tỉnh Đồng Nai về Chương trình khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, chủng loại VLXD tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc Vùng TP Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 07/02/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng thành TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 của Ủy ban nhân dân TPHCM về duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) TP Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đang thực hiện Chương trình khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, chủng loại VLXD là thế mạnh của 07 tỉnh thuộc Vùng TP Hồ Chí Minh  theo Quyết định phê duyệt đề cương số 669/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Theo Kế hoạch số 820/KH-SXDTPHCM-SXDDN ngày 24/01/2014 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minhvà Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về tổ chức hội nghị liên kết, phát triển VLXD theo hướng bền vững tại tỉnh Đồng Nai; thông tin của hội nghị bao gồm các nội dung chính như sau:

1.  Thời gian tổ chức

Thứ sáu, ngày 14/3/2014, bao gồm 02 phần:

- Phần 1: Hội nghị, hội thảo dự kiến tổ chức từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00.

- Phần 2: Tham quan thực tế dự kiến từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00.

2.  Địa điểm tổ chức

- Phần 1: Tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong,  thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Phần 2: Tại mỏ khoáng sản làm VLXD cho phép khai thác; hoặc khu công nghiệp, khu chế xuất có thu hút ngành VLXD; hoặc nhà máy sản xuất VLXD điển hình của tỉnh (tùy theo tình hình thực tế của đơn vị).

3.  Đối tượng mời tham dự

Dự kiến khoảng 200 người, bao gồm:

- Khách mời của TP Hồ Chí Minh:

+ Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước liên quan của TP Hồ Chí Minh: Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo các Sở, ngành; Tổ liên ngành, Tổ giúp việc được thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-SXD-TCCB ngày 03/5/2013 của Sở Xây dựng.

+ Hội, hiệp hội xây dựng và VLXD; Chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn xây dựng; Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa VLXD; Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh – Bộ môn VLXD; Trường Trung cấp xây dựng; Các viện nghiên cứu của TP Hồ Chí Minh.

- Khách mời của tỉnh Đồng Nai: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan; Chi cục quản lý thị trường; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội, hiệp hội xây dựng và VLXD; Chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn xây dựng; Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa VLXD hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng của các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các báo, đài.

4. Nội dung chủ yếu của hội nghị

Phần 1

- Giới thiệu Chương trình khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, chủng loại VLXD tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc Vùng TPHCM của Ủy ban nhân dân TPHCM; thông tin về quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 27/12/2010, Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Thông tin về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang thu hút các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; điều kiện tham gia đầu tư, sản xuất VLXD; các chính sách thu hút đầu tư sản xuất VLXD trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Đồng Nai.

- Giới thiệu một số sản phẩm vật liệu xây không nung, vật liệu mới, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng dẫn sử dụng, thi công, nghiệm thu.

- Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD sử dụng trong công trình xây dựng.

- Hướng dẫn lựa chọn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có đủ năng lực theo quy định để thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng VLXD.

- Hướng dẫn điều kiện tham gia Phòng trưng bày sản phẩm xuất khẩu của TP Hồ Chí Minh; cách thức doanh nghiệp có thể nắm bắt thông tin về thị trường để xuất khẩu VLXD.

- Giải pháp xây dựng mối liên kết, hợp tác giữa sàn giao dịch công nghệ của hai địa phương, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ khai thác khoáng sản làm VLXD và sản xuất VLXD; hợp tác thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất VLXD mới.

- Giải pháp phối hợp, đề xuất danh mục sản phẩm, hàng hóa VLXD hoặc thiết bị công nghệ sản xuất VLXD trong nước đã sản xuất được để đưa vào danh mục của Bộ Công thương, nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất các loại sản phẩm, hàng hóa trong nước; kinh nghiệm thu hút, kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại.

- Bài tham luận về VLXD mới, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (nếu các hội, hiệp hội, trường học, viện nghiên cứu có gửi bài tham dự).

- Ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác quản lý, phát triển VLXD giữa Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2014 - 2020).

- Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp xây dựng, VLXD của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai (nếu có).

- Tham quan khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa VLXD và dịch vụ của các doanh nghiệp.

- Thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

* Phần 2

Tổ chức tham quan thực tế tại mỏ khoáng sản làm VLXD cho phép khai thác; hoặc khu công nghiệp, cụm công nghiệp có thu hút ngành VLXD; hoặc nhà máy sản xuất VLXD điển hình của tỉnh.

5. Phí tham dự

Ban tổ chức không thu phí tham dự. Cá nhân, đơn vị đã đăng ký tham dự, tự chuẩn bị phương tiện di chuyển đến địa điểm tổ chức.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị gửi văn bản đăng ký tham dự theo mẫu tại phụ lục đính kèm về Sở Xây dựng trước ngày 20/02/2014 (trong đó nêu rõ họ và tên, chức vụ, tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, số fax, số điện thoại, email của cá nhân tham dự),đồng thời hỗ trợ chuyển file dữ liệu qua địa chỉ email qlvlxd.sxdtphcm@yahoo.com.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Vật liệu Xây dựng, Sở Xây dựng - điện thoại số 39.325.945 - số nội bộ 316 (gặp bà Nguyễn Thị Thu Sương).

 

Số lượng lượt xem: 262
Tin đã đưa