Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3)
Thứ tư, 29/07/2020, 08:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/7/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 8477/SXD-VLXD về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3). Qua đó thông tin như sau:

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Mục 3 Công văn số 5843/UBND-ĐT ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý chất lượng cát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó giao Sở Xây dựng: “... Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận – huyện tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm cập nhật các văn bản pháp lý mới, tình hình thực tiễn hiện nay và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng đã xây dựng:

- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Mẫu số 19 Phụ lục I – Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo Mẫu số 03 Phụ lục V – Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Sở Xây dựng đã có Công văn số 10769/SXD-VLXD ngày 27/8/2019 và số 12881/SXD-VLXD ngày 09/10/2019 (nhắc lần 2) đề nghị các cơ quan liên quan góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND và Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố, gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 19/10/2019. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị.

Ngày 10/02/2020, Sở Tư pháp có Công văn số 596/STP-VB góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND và Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng đã điều chỉnh lại các dự thảo nêu trên theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp.

Thực hiện hướng dẫn của Sở Tư pháp, để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành; Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ, gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 08/8/2020.

Đề nghị các đơn vị gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Vật liệu xây dựng) - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028. 39 326 214 – số nội bộ 748, 749), đồng thời, hỗ trợ gửi tệp dữ liệu (định dạng word) về địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo.

Đính kèm file: Công văn số 8477/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 720
Tin đã đưa