Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đề xuất xây dựng Chương trình khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, loại VLXD tiêu biểu
Thứ sáu, 27/04/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1179/UBND-ĐTMT ngày 20/3/2012 về công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng Chương khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, chủng loại vật liệu xây dựng tiêu biểu (Chương trình) của 07 tỉnh thuộc Vùng thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang).

Theo dự thảo Chương trình, Sở Xây dựng thành phố sẽ tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan có liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, tham quan một số khu công nghiệp, gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng của các tỉnh; đồng thời giới thiệu cho các tỉnh về các sản phẩm, hàng hóa, công nghệ sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng mới của thành phố. Thực hiện Chương trình để thu thập các thông tin về:

- Các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất VLXD đang khai thác; Chủng loại VLXD tiêu biểu là thế mạnh của các tỉnh.

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu kinh tế của các tỉnh. 

- Các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư khai thác, sản xuất VLXD, điều kiện tham gia đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu kinh tế . . ..

Nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển VLXD Tp. HCM đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21 tháng 05 năm 2011, bảo đảm Chương trình sau khi thực hiện có thể khai thác để xây dựng các chương trình hợp tác đầu tư, liên kết nhằm cân đối nguồn nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa VLXD giữa các tỉnh, thành phố thuộc quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh, dần hướng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giao dịch, trưng bày, triển lãm sản phẩm, hàng hóa VLXD với quy mô lớn. Sở Xây dựng đề nghị các hội, hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng:

-         Đề xuất nội dung và hình thức tổ chức thực hiện Chương trình.

-         Đăng ký các sản phẩm, dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng cần quảng bá.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình, đề nghị các hội, hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có văn bản phúc đáp gửi về Sở Xây dựng thành phố trước ngày 28/5/2012.

 

Số lượng lượt xem: 611
Tin đã đưa