Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trường Thành Long Bình
Thứ ba, 15/11/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Xem chi tiết tại Công văn số 17529/SXD-VLXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng v/v Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trường Thành Long Bình

Số lượng lượt xem: 655
Tin đã đưa