Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và bột bã tường gốc xi măng póoc lăng của Công ty Cổ phần I Chi Việt Nam
Thứ năm, 17/03/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/3/2016, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 4435/SXD-VLXD v/v Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và bột bã tường gốc xi măng póoc lăng của Công ty Cổ phần I Chi Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 25/2/2016, đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và bột bã tường gốc xi măng póoc lăng của Công ty Cổ phần I Chi Việt Nam:

- Thông báo số 5631/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với bột trét tường nội thất Morichi Topaz, 40kg/bao;

- Thông báo số 5632/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với bột trét tường ngoại thất Morichi Topaz, 40kg/bao;

- Thông báo số 5633/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ ngoại  thất (sơn ngoại thất tuyệt hảo Morichi More), 1 lít/lon và 5 lít/lon;

- Thông báo số 5634/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ ngoại  thất (sơn ngoại thất cao cấp Morichi Garnet), 1 lít/lon, 5 lít/lon và 18 lít/thùng;

- Thông báo số 5635/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ ngoại  thất (sơn ngoại thất cao cấp Morichi Amet), 4 lít/lon và 18 lít/thùng;

- Thông báo số 5636/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ ngoại  thất (sơn chống thấm Morichi Lock), 1 kg/lon và 4 kg/lon và 20 kg/thùng;

- Thông báo số 5637TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ ngoại  thất (sơn chống thấm cách nhiệt Protichi Multi), 4 kg/lon và 20 kg/thùng;

- Thông báo số 5638/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ ngoại  thất (sơn ngoại thất cao cấp Morichi Key), 5 lít/lon và 18 lít/thùng;

- Thông báo số 5639/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ nội  thất (sơn nội thất tuyệt hảo Morichi More), 1 lít/lon và 5 lít/lon;

- Thông báo số 5640/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ nội  thất (sơn phủ nội thất cao cấp Morichi Garnet kháng khuẩn), 4 lít/lon và 18 lít/thùng;

- Thông báo số 5641/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ nội  thất (sơn nội thất cao cấp Morichi Amet), 4 lít/lon và 18 lít/thùng;

- Thông báo số 5642/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2015 đối với sơn phủ nội  thất (sơn trang trí nội thất cao cấp Mid), 5 lít/lon và 18 lít/thùng;

Đính kèm: 

Số lượng lượt xem: 371
Tin đã đưa