Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam thông báo phát hành 6 tài liệu kỹ thuật về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung
Thứ sáu, 04/12/2020, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Vấn đề bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về vật liệu xây không nung cho các đối tượng liên quan đến quản lý, sản xuất, sử dụng GKN là hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực để góp phần thúc đẩy việc thực hiện “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung” của Chính phủ.

Để thực hiện mục tiêu trên, Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” đã phát hành 05 tài liệu và 01 giáo trình cho các trường đại học/cao đẳng xây dựng bao gồm:

Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn;

Mô đun 2: Thi công, nghiệm thu khối xây bằng vật liệu xây không nung;

Mô đun 3: Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp;

Mô đun 4: Công nghệ sản xuất gạch bê tông;

Mô đun 5: Lập dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn cho các dự án gạch không nung;

Giáo trình: Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện không nung.

Nội dung các bộ tài liệu trên đáp ứng cơ bản các yêu cầu bồi dưỡng kiến thức về vật liệu xây không nung cho các đối tượng là cán bộ quản lý xây dựng ở cấp tỉnh, thành phố, cán bộ quản lý và kỹ thuật của các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công, chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp sản xuất GKN. Trong các năm 2016-2018, bằng việc sử dụng các tài liệu này, Dự án đã tổ chức 23 khóa đào tạo cho hơn 1.680 học viên đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các bộ tài liệu này đã được in ấn và chuyển cho các bên liên quan của Dự án, các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương, v.v để các tổ chức, cá nhân sử dụng làm tài liệu tham khảo.
Ban QLDA cũng xin chân thành cảm ơn các chuyên gia trong nước và quốc tế đã biên soạn nội dung các bộ tài liệu kỹ thuật này.
Các tài liệu trên có thể được tải về để sử dụng: 
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1gkcNJFHnIq_fClsLyubvWGySyKrfEsSj

Một số tài liệu truyền thông khác về gạch không nung:
- Tờ rơi: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1YNyjb-1Kb6fWuQMzDvlj8IdNtNaDdQy4
- Áp phích: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1BucjO1x4gef5Iodmgs3Nh9dMBqStzZeb

Nguồn: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

Nguồn: hoivlxdvn.org.vn

Số lượng lượt xem: 1000
Tin đã đưa