Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 3/32014 (Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/9/2014)
Thứ tư, 21/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/9/2014 Sở Xây dựng đã tiếp nhận 634 hồ sơ công bố hợp quy của các đơn vị

 

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 3/32014 (Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/9/2014)

Số lượng lượt xem: 191
Tin đã đưa