Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
Chủ nhật, 22/08/2021, 02:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/03/2021, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 08/CT-TTg về Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Đính kèm file: Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 252
Tin đã đưa