Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Chương trình khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, chủng loại vật liệu xây dựng là thế mạnh của 7 tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 26/03/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt tại Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện 02 chương trình điều tra, khảo sát vật liệu xây dựng gồm:

Chương trình khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, chủng loại vật liệu xây dựng là thế mạnh của 7 tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt đề cương chương trình tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/02/2013.

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 và đề cương chương trình.

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt đề cương chương trình tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 19/02/2013.

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 19/02/2013và đề cương chương trình.

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 19/02/2013

Số lượng lượt xem: 203
Tin đã đưa