Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2019
Thứ ba, 02/04/2019, 06:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 3571/TB-SXD-VLXD ngày 29/3/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2019 

Bảng giá doanh nghiệp

Số lượng lượt xem: 298
Tin đã đưa