Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020
Thứ ba, 07/04/2020, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 3317/TB-SXD-VLXD ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020

Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 19790
Tin đã đưa