Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2021 (Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD ngày 27/4/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 28/04/2021, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/4/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2021.

Đính kèm file:

- Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 17479
Tin đã đưa