Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019 (Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 18/07/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019

Bảng giá doanh nghiệp

Nguồn: P. VLXD

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Số lượng lượt xem: 24582
Tin đã đưa