Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2019
Thứ hai, 07/10/2019, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 12605/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2019

Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 13312
Tin đã đưa