Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021
Thứ ba, 07/09/2021, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/8/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 8748/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021.

Đính kèm file:

- Thông báo số 8748/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 12527
Tin đã đưa