Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021 (Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022)
Thứ sáu, 14/01/2022, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD về việc Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021

Đính kèm file:

- Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 10455
Tin đã đưa