Vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2023
Thứ ba, 05/09/2023, 23:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 13509/TB-SXD-VLXD v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2023

- Bảng giá doanh nghiệp tháng 8/2023

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 4353
Tin đã đưa